هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

کلیپ خودزنی دختران در غفلت والدین و مدارس ایران !

کلیپ خودزنی دختران در غفلت والدین و مدارس ایران !

http://rahroclip.ir/wp-content/uploads/2017/01/1422991793769818.jpg

این گزارش تصاویری دارد که برای اولین بار منتشر می شوند و با اجازه، از دست دخترها گرفته شده است. دست هایی که از فاجعه ای خبر می دهند

کلیپ خودزنی دختران در غفلت والدین و مدارس ایران !